top of page

Naujausi įrašai

Kviečiame į konferenciją „Medžiai milžinai atvirame kraštovaizdyje“Maloniai kviečiame į konferenciją „Medžiai milžinai atvirame kraštovaizdyje“, kuri vyks š.m. gegužės 10 – 11 dienomis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilniuje) ir Neries Regioniniame parke (Dūkštų ąžuolyne).

Konferencijos tikslai: aptarti medžių milžinų reikšmę gamtai ir žmonėms, su medžiais milžinais susijusias problemas bei jų sprendimo būdus. Konferencija rengiama LIFE Gamta projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ rėmuose. Antrą konferencijos dieną aplankysime vieną iš ekologinio tinklo branduolio teritorijų – Dūkštų ąžuolyną – apžiūrėsime įvykdytas gamtotvarkos priemones, diskutuosime apie praktinį ekologinio tinklo įgyvendinimą.

Programa

Gegužės 10 d.

09:00 Įžanginis žodis

09:10 Projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“

pristatymas – Dalia Bastytė, Lietuvos gamtos fondas

09:20 Medžių mitologizavimas etninėje kultūroje – prof. Libertas Klimka, Lietuvos etnokosmologijos

muziejus

09:50 Medžiai - gamtos paminklai Lietuvoje - Giedrius Mikalauskas, Valstybinė saugomų teritorijų

tarnyba

10:20 Medžiai milžinai, kaip buveines formuojantis komponentas, jų apsauga ir tvarkymas - Danas

Augutis, Lietuvos gamtos fondas

10:40 Niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma barnabita) indikatorinė rūšis - Giedrius Švitra, Lietuvos

entomologų draugija

11:00 Senieji ąžuolai Lietuvoje – Raimondas Baltrėnas, Augalų genų bankas

11:30 Ekskursija po Nacionalinį centrą “Pažink ir atrask saugomas teritorijas”

12:00 Pietūs

13:00 Pastebėjimai apie medžių senolių priežiūrą Lietuvoje – Renaldas Žilinskas, Lietuvos arboristų

asociacija

13:30 Arborizmo vystymasis Latvijoje – Edgars Neilands, Latvijos arboristų asociacija (derinama su

pranešėju)

14:00 Saprokslinių termofilinių rūšių buveinių tvarkymas - patirtis Latvijoje – dr. Uldis Valainis, Daugpilio

universitetas

14:30 Projekto CZ-SK South LIFE patirtis Čekijoje ir Slovakijoje, (derinama su pranešėju)

15:00 Kavos pertraukėlė

15:15 Mikro pasaulis senuose medžiuose - bioįvairovė bei įtaka medžių ilgaamžiškumui bei stabilumui –

dr. Remigijus Bakys, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

16:00 Medžių senolių bestuburių bioįvairovė, saugomos ir specifinės rūšys – Algis Davenis, Gamtos

tyrimų centras

16:10 Medžių alėjos palei kelius ir reikalavimai eismo saugumui – Lietuvos automobilių kelių direkcija,

(derinama su pranešėju)

16:30 Didžiausi iššūkiai pradedančiam arboristui – Linas Danauskas, MB „Baltos lajos“

16:30 – 17:00 Diskusija apie ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausančioms rūšims praktinį

įgyvendinimą Lietuvoje

Gegužės 11 d.

Išvyka į projekto teritoriją Dūkštų ąžuolyną, diskusijos apie praktinį ekologinio tinklo nuo medžių priklausomiems organizmams sukūrimą.


bottom of page