top of page

Naujausi įrašai

Projekto komanda gilino žinias mokomojoje išvykoje Latvijoje


Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE“ finansuojamą projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701) įgyvendinantys Lietuvos gamtos fondo, Lietuvos zoologijos sodo, Kauno miesto savivaldybės ir Neries regioninio parko darbuotojai 2018 m. balandžio 10 – 12 d. lankėsi Latvijoje.

Išvykos dalyviai Daugpilio universitete susipažino su šio universiteto Gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centro įgyvendinto ES finansinio instrumento LIFE+ Gamta projekto „EB prioritetinės svarbos gamtinių vertybių – buveinių 6530* Miškapievės ir dviejų vabalų rūšių apsauga: planavimas, visuomenės dalyvavimas, inovatyvumas“ tikslais, pagrindinėmis veiklomis bei vabalų genetinių tyrimų subtilybėmis. Lydimi projektą įgyvendinusių centro darbuotojų, išvykos dalyviai leidosi apžiūrėti apleistų EB svarbos gamtinių buveinių - miškapievių bei medžiais apaugusių ganyklų atkūrimo rezultatų: susipažinti su medžių ir krūmų iškirtimo aplink senus ąžuolus poveikiu ir atkurtos geros būklės palaikymo ganant skirtingus gyvulius efektyvumu. Taip pat buvo labai įdomios latvių kolegų praktinės retų rūšių perkėlimo iš vykdant kelių rekonstrukciją pjaunamų medžių, Latvijos saugomų rūšių informacinės sistemos „Ozols“ veikimo principų, retų skarabėjų vabalų veisimo ir pusiau natūralių buveinių naudojimo niūriaspalvių auksavabalių apsaugai patirtys.

Šios mokomosios išvykos į Latviją metu įgytos žinios bus naudingos įgyvendinant Lietuvos gamtos fondo, bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu 2017 – 2022 m. vykdomą Europos Sąjungos LIFE programos projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701).

Nuotraukos Ž. Sinkevičius, R. Karpuška.


bottom of page