top of page

Naujausi įrašai

Kviečiame į BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos plano preliminarių tvarkymo priemo


Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 17 d., 10 val. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje, adresu Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius, bus pristatomos Verkių regioniniame parke esančios „Natura 2000” teritorijos BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos plane numatomos preliminarios tvarkymo priemonės. Šio pristatymo tikslas – pristatyti strateginio planavimo dokumente planuojamas buveinių apsaugai svarbios teritorijos tvarkymo priemones bei sulaukti suinteresuotų institucijų ir visuomenės pastabų ir siūlymų.

Primename, kad BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planas – strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir apibūdinta šios teritorijos ekologinė būklė, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo problemos, nustatyti teritorijos tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai, reikiamos apsaugos vietovei suteikimo veiksmai. Gamtotvarkos plano tikslas – įvertinus gamtotvarkos plano objektams poveikį darančius veiksnius ir esamas problemas nustatyti BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ tvarkomų objektų apsaugos tikslus, apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo kriterijus.

BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planas rengiamas įgyvendinant projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701), Lietuvos gamtos fondui bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu. Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, LR aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

Gamtotvarkos plano rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22–3, LT-03218 Vilnius, tel. (8 5) 2310700. Už gamtotvarkos plano rengimą atsakingas asmuo: Dalia Bastytė, tel. 8 663 65616, el.paštas: dalia.b@glis.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti strateginio planavimo dokumentų rengime.bottom of page