Naujausi įrašai

Archyvas

Visuomenei pristatytos BAST teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ numatomos gamtotvarkos p


Rugsėjo 17 d. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje vyko viešas BAST* teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos plane numatytų priemonių pristatymas ir aptarimas.

Lietuvos gamtos fondo „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ projekto vadovė Dalia Bastytė pristatė ir plačiau pakomentavo numatytas priemones. Gamtotvarkos plano tikslas – įvertinus gamtotvarkos plano objektams poveikį darančius veiksnius ir esamas problemas nustatyti BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ tvarkomų objektų apsaugos tikslus, apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo kriterijus.

Diskusijose buvo aptarta šiame plane numatytų priemonių, kurios yra svarbios niūraspalvio auksavabalio, europinio plačiaausio bei kitų retų rūšių išlikimui būtinų sąlygų sukūrimui bei buveinių palankios būklės palaikymui, įgyvendinimas numatytoje šlaito teritorijoje. Taip pat, aptarta senų medžių priežiūros metodai, rengiamų informacinių stendų specifika bei kiti su gamtotvarkos planu susiję klausimai.

Diskusijoje savo patirtimi ir įžvalgomis dalinosi specialistai iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Lietuvos gamtos fondo, Gamtos tyrimų centro, Aplinkos apsaugos departamento bei Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos.

BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planas rengiamas įgyvendinant projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701), Lietuvos gamtos fondui bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu.

Projektą finansuoja Europos Sąjungos „LIFE” programa, LR aplinkos ministerija ir projekto partneriai. Gamtotvarkos plano rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22–3, LT-03218 Vilnius, tel. (8 5) 2310700. Už gamtotvarkos plano rengimą atsakingas asmuo: Dalia Bastytė, tel. 8 663 65616, el.paštas: dalia.b@glis.ltUž šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017