Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos (IUCN) duomenimis, pagrindinė niūriaspalvio auksavabalio, o kartu ir daugumos kitų nuo brandžių medžių priklausomų augalų ir gyvūnų rūšių nykimo priežastis yra jiems tinkamų buveinių mažėjimas. Dažniausiai seni medžiai žūva greičiau, nei užauga jiems lygiaverčiai, nenaudojamose ganyklose medžiai senoliai skursta gožiami suvešėjusių jaunų medžių ir krūmų, o parkuose kenčia dėl neprofesionalios priežiūros. Priežasčių būtų galima įvardinti ir daugiau, tačiau kur kas svarbiau suprasti, kad ilgalaikis nuo brandžių medžių priklausomų organizmų išlikimas labiausiai priklauso nuo dviejų veiksnių – senų medžių ilgaamžiškumo ir juos pakeisiančių medžių būklės. Todėl, siekiant sukurti efektyvų ir ilgaamžį ekologinį tinklą nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams, vienas iš svarbiausių darbų yra medžių milžinų ir jų aplinkos priežiūra.  

Šie darbai yra atliekami didelę medžių priežiūros patirtį turinčių specialistų (sertifikuotų arboristų), vadovaujantis parengtais konkrečių medžių tvarkymo planais. Darbai vykdomi tiek pavieniams medžiams ir jų grupėms teritorijoje tarp Vilniaus ir Kauno, tiek niūriaspalvio auksavabalio buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) – Kauno ąžuolyne ir Neries upės šlaite ties Verkiais. Šiose teritorijose darbai vykdomi remiantis joms parengtais gamtotvarkos planais. 

Padumys Giedres Streikauskaites (2).jpg

Medis senolis. G. Streikauskaitės nuotrauka

 Šias teritorijas sujungsiančiame ekologiniame tinkle atrenkant tvarkytinus medžius ar jų grupes vadovaujamasi šiais kriterijais: 

  • medžiai milžinai arba jų grupės, identifikuotos kaip esamos arba potencialios niūriaspalvių auksavabalių buveinės. Šie medžiai dar yra pakankamai geros būklės ir pagrindinis jų tvarkymo tikslas – prailginti medžių gyvavimą ir, esant poreikiui, atkurti palankią aplinką tarp medžių plisti nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams;​

  • brandūs medžiai ar jų grupės, kur niūriaspalvis auksavabalis neaptiktas, tačiau yra potencialios buveinės nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams. Ateityje šie medžiai papildys ar pakeis dabartinius medžius milžinus ir taip bus užtikrintas nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams svarbių buveinių ilgaamžiškumas.

  • anksčiau netinkamai prižiūrėti medžiai milžinai ar jų grupės, esančios ar potencialiai tinkamos niūriaspalvio auksavabalio buveinės. Čia bus tvarkomi daugiausiai žmogaus veiksmai sužaloti medžiai – valomos užbetonuotos ar kitaip uždengtos drevės, atkuriama netinkamai genėta laja ir kt.  Taip bus atkuriamas medžių vidaus mikroklimatas ir pagerės medžio milžino gyvybinės funkcijos.

Siekiant pagerinti medžių senolių būklę, bus atliekamas platus darbų spektras:

 

1. Lajos redukcinis genėjimas

Ši priemonė skirta medžio stabilumui užtikrinti. Dažniausiai atliekama, kai medžio kamienas ar pagrindinės šakos yra drevėtos ir gali neatlaikyti medžio lajos svorio. Skirstoma į šiuos tipus:

- pavienių šakų redukcija – kai sutrupinamos neproporcingai ilgos šakos,

- viršūnės redukcija – kai sutrumpinama medžio viršūnė,

- visos lajos redukcija – kai trumpinamos šakos visoje lajoje.

2. Lajos priežiūros genėjimas

Atliekamas genėjimas siekiant laiku pašalinti nedideles lajos augimo problemas (pvz.: besikryžiuojančias šakas). Šie darbai neturi įtakos medžiui, tačiau leidžia išvengti brangių tvarkymo darbų ateityje.

 

3. Sausų šakų redukcija

Priemonė skirta parko lankytojų saugumui užtikrinti. Trumpinamos virš takų ir kitų dažnai lankomų vietų augančių medžių sausos šakos.

 

4. Lają peraugančių ir stelbiančių medžių šalinimas

Senieji medžiai užaugo esant geroms apšviestumo sąlygoms. Šviesos stygius ilgainiui lemia apatinių šakų praradimą, todėl iš po senųjų medžių lajos bus šalinami jauni medeliai. 

Arboristiniai darbai atliekami medžiams senoliams

Užbetonuota seno ąžuolo drevė Kauno ąžuolyne

5. Dinaminė jungtis

Jungtis įrengiama du ir daugiau kamienų turintiems medžiams. Specialūs medžiams pritaikyti lynai tampa veiksmingi esant stipriam vėjui ir apsaugo kamieną nuo skilimo.

6. Statinė jungtis

Jungtis įrengiama tiems medžiams, kurių kamienas jau skilęs. Priemonės tikslas – apsaugoti kamieną nuo tolimesnio skylimo. Statinė jungtis įrengiama kartu su dinamine jungtimi.

 

7. Drevių išvalymas

Mūras ar betonas drevėse žaloja gyvo medžio kamieną. Uždengus drevę ji nesivėdina, tad pagerėja sąlygos augti grybams ardantiems medieną. Statybinės medžiagos bus pašalintos iš tų drevių kur tai galima padaryti nepakenkiant medžiui.

 

8. Mulčiavimas ir mikrobiologinių preparatų įterpimas

Priemonė skirta pagerinti medžio augimo sąlygas ir atkurti tinkamas dirvos savybes tose vietose, kur dirvožemis sutryptas (pvz.: šalia takų). Po medžių laja įterpiami specialūs mikrobiologiniai preparatai ir mulčiuojama lapuočių mediena.

Lentelėje rasite informaciją apie medžius, kuriems projekto metu yra numatyti tvarkymo darbai

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017