PROJECT TEAM

The Lithuanian Fund for Nature

Dalia Bastytė-Cseh

International project manager

Alvydas Gintaras

Environmental specialist

Gustina Vaicekauskienė

Environmental specialist

Adelė Banelienė

Environmental specialist

Daiva Letukaitė

Project finance manager

Marija Žukovskienė

Environmental specialist

(on maternity leave)

Edmundas Greimas

Environmental specialist

Taiga

Project assistant

Berta

Project assistant

Uoga

Project assistant

Daugavpils University Nature Studies and Environmental Education
Centre

Uldis Valainis

Local manager

Marija Švābe

Genetics

Maksims Balalaikins

Invertebretes expert

Lithuanian Zoological Garden

Jonas Šimkus

Local manager

Kristina Guzaitienė

Entomologist

Vilma Vasiliauskienė

Entomologist

Violeta Lazarevičienė

Educologist

Kaunas City Municipality

Radeta Savickienė

Head of Division of Environmental Protection

Giedrė Rondamanskienė

Specialist of Division of Environmental Protection

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017