LIFE16 NAT/LT/000701

EKOLOGINIO TINKLO NUO BRANDŽIŲ MEDŽIŲ PRIKLAUSOMIEMS ORGANIZMAMS SUKŪRIMAS

Lietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Daugpilio universiteto Gamtos studijų ir aplinkosauginės edukacijos centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu, 2017 – 2022 m. vykdo Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE“ finansuojamą projektą “Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“.

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017