LIFE16 NAT/LT/000701

Ecological network for Osmoderma eremita and other species dependent on veteran trees 

Main goal is to create a functional ecological network for Osmoderma eremita and other species dependent on deciduous veteran trees by habitat management in core habitats for the species, development of stepping stone elements within the network area and re-establishing hermit beetle populations in restored historical habitats of the species.

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017