Publications

Publications related to "Ecological network for Osmoderma eremita and other species dependent on veteran trees" (LIFE16 NAT/LT/000701) project.

Maintenance and Management Guidelines for Veteran Trees and Deadwood

LT

EN

LV

Cross-border Ecological Network for the species Dependent on Broad-leaved Ancient and Veteran Trees 

PROJECT POSTER

PROJECT LEAFLET

LT

EN

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017