top of page

Leidiniai

Čia galite atsisiųsti leidinius sukurtais„Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ projekto metu.

Kas matėte medį senolį?

Projekto "Layman" ataskaita

EN

vir_page-0001.jpg

LT

Po-LIFE apsaugos planas

po-life apsaugos planas_page-0001.jpg

EN

LT

LV

Niūriaspalvio auksavabalio

bei kitų rūšių, priklausančių nuo brandžių

medžių, ekologinio tinklo kūrimo

gerosios praktikos vadovas 

EN

virselis lt.png

LT

LV

Niūriaspalvio auksavabalio

(Osmoderma barnabita)

auginimo ir veisimo metodika

LT

EN

metodika_edited.jpg

Tarptautinis ekologinis tinklas, skirtas rūšims, priklausomoms nuo brandžių lapuočių medžių (Anglų k.)

ekologinio tinklo titulinis lapas.png

EN

Analizė apie projekto rezultatų pakartojamumą ir keitimąsi patirtimi (Anglų k.)

viršelis.jpg

EN

Medžių milžinų ir negyvos medienos priežiūros ir tvarkymo gairės

gairiu foto.PNG

LT

EN

LV

Niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845) monitoringo metodika, atnaujinta pagal projekto LIFE OSMODERMA patirtį

0001_edited.jpg

LT

Projekto plakatas

LT

Projekto lankstukas

LT

EN

Svarbūs dokumentai ir informacija

Čia galite atsisiųsti ar peržiūrėti svarbius dokumentus, leidinius ar nuorodas susijusius su „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ projekto veiklomis

Dirbtinių drevių naudojimo ir

konstravimo vadovas

viršeliui.jpg

LT

Projekto galutinė ataskaita

LT

eu_life.gif

Kauno ąžuolyno gamtotvarkos planas

LT

Capture.PNG

Neries šlaito ties Verkiais gamtotvarkos planas

LT

Capture.PNG
bottom of page