Leidiniai

Čia galite atsisiųsti leidinius sukurtais„Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ projekto metu.

Svarbūs dokumentai ir informacija

Čia galite atsisiųsti ar peržiūrėti svarbius dokumentus, leidinius ar nuorodas susijusius su „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ projekto veiklomis

Medžių milžinų ir negyvos medienos priežiūros ir tvarkymo gairės

LT

gairiu foto.PNG

EN

LV

Kauno ąžuolyno gamtotvarkos planas

LT

Capture.PNG

Ekologinis tinklas, skirtas rūšims priklausomoms nuo brandžių lapuočių medžių (Anglų k.)

ekologinio tinklo titulinis lapas.png

Neries šlaito ties Verkiais gamtotvarkos planas

LT

Capture.PNG

Projekto lankstukas

LT

EN

Projekto plakatas