PROJEKTO KOMANDA

Lietuvos gamtos fondas

Dalia Bastytė-Cseh   Projekto vadovė

Alvydas Gintaras

Gamtosaugos specialistas

Gustina Vaicekauskienė

Gamtosaugos specialistė 

Adelė Banelienė

Gamtosaugos specialistė

Daiva Letukaitė

Projekto finansų vadybininkė

Marija Žukovskienė

Gamtosaugos specialistė (motinystės atostogose)

Edmundas Greimas

Gamtosaugos specialistas

Taiga

Projekto asistentė

Berta

Projekto asistentė

Uoga

Projekto asistentė

Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centras

Uldis Valainis

Regioninis projekto vadovas

Marija Švābe

Genetikė

Maksims Balalaikins

Bestuburių ekspertas

Lietuvos zoologijos sodas

Jonas Šimkus

Vietinis projekto vadovas

Kristina Guzaitienė

Zoologijos sodo entomologė

Vilma Vasiliauskienė

Zoologijos sodo entomologė

Violeta Lazarevičienė

Zoologijos sodo edukologė

Kauno miesto savivaldybė 

Radeta Savickienė

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

Giedrė Rondamanskienė

Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017