top of page

Retų rūšių ir jų buveinių apsaugos veiklos visuomet yra iššūkis jas planuojantiems ir įgyvendinantiems gamtininkams. Kuomet reikia itin atsargiai vertinti kiekvieną veiksmą ir ieškoti efektyviausių sprendinių, itin svarbu dalintis žiniomis ir patirtimi tarp panašias veiklas vykdančių ar vykdžiusių specialistų.

Medžių milžinių, medžiais apaugusių ganyklų ir kitų nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams svarbių buveinių, kurių geros būklės indikatorine rūšimi yra niūriaspalvis auksavabalis, geros būklės atkūrimo ir apsaugos projektai buvo įgyvendinti bent keliose Europos šalyse. Jų metu įgyta patirtis ir žinios yra labai svarbios kitų šalių specialistams, dirbantiems panašiose srityse.

Todėl Lietuvos gamtos fondo kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ organizuojamų mokslinių išvykų, seminarų ir konferencijų metu įgytos žinios bus naudingos ir Lietuvoje įgyvendinamo projekto sėkmės užtikrinimui.

O ir pats Lietuvos gamtos fondas turi didesnę kaip 15 metų patirtį medžių milžinų tyrimų ir apsaugos srityje, yra įgyvendinęs keletą retų rūšių tyrimų ir apsaugos projektų, todėl organizuojami seminarai, konferencijos bei praktiniai užsiėmimai bus naudingi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių specialistams. 

bottom of page