Retų rūšių ir jų buveinių apsaugos veiklos visuomet yra iššūkis jas planuojantiems ir įgyvendinantiems gamtininkams. Kuomet reikia itin atsargiai vertinti kiekvieną veiksmą ir ieškoti efektyviausių sprendinių, itin svarbu dalintis žiniomis ir patirtimi tarp panašias veiklas vykdančių ar vykdžiusių specialistų.

Medžių milžinių, medžiais apaugusių ganyklų ir kitų nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams svarbių buveinių, kurių geros būklės indikatorine rūšimi yra niūriaspalvis auksavabalis, geros būklės atkūrimo ir apsaugos projektai buvo įgyvendinti bent keliose Europos šalyse. Jų metu įgyta patirtis ir žinios yra labai svarbios kitų šalių specialistams, dirbantiems panašiose srityse.

Todėl Lietuvos gamtos fondo kartu su partneriais įgyvendinamo projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ organizuojamų mokslinių išvykų, seminarų ir konferencijų metu įgytos žinios bus naudingos ir Lietuvoje įgyvendinamo projekto sėkmės užtikrinimui.

O ir pats Lietuvos gamtos fondas turi didesnę kaip 15 metų patirtį medžių milžinų tyrimų ir apsaugos srityje, yra įgyvendinęs keletą retų rūšių tyrimų ir apsaugos projektų, todėl organizuojami seminarai, konferencijos bei praktiniai užsiėmimai bus naudingi ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių specialistams. 

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017