top of page
bark-daylight-environment-884661.jpg

Kartais nutinka taip, kad tai, kas gamtininkams dažniausiai yra savaime suprantama, mažiau su gamtos dėsniais susipažinusiems žmonėms gali pasirodyti nesvarbu, nereikalinga ar net šventvagiška. Ypač dažnai neteisingai vertinami žmonių lankomose vietovėse vykdomi buveinių atkūrimo ir tvarkymo darbai.

Vienas iš pagrindinių projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ tikslų yra atkurti gerą niūriaspalviui auksavabaliui tinkamų medžių būklę ir užtikrinti jų ilgalaikę apsaugą. Klaidinga manyti, kad investuojama tik į šių vabalų apsaugą. Niūriaspalvis auksavabalis yra indikatorinė rūšis. Ji labai išranki aplinkos sąlygoms – gyvena tik brandžiuose lapuočiuose medžiuose su drevėmis, kurių kamienas įšildomas saulės. Tokios pat sąlygos yra reikalingos ir daugeliui kitų retų, nuo brandžių medžių priklausančių rūšių – krokiniam minkšteniui, plačiajai paltužei, ąžuoliniam spragšiui ir kt. Tad niūriaspalvis auksavabalis yra ženklas, kad medis, kuriame jis gyvena, yra tinkamas daugiau kaip 1000 įvairių organizmų rūšių. Ir net žmogui – juk seni, tvirti medžiai yra mūsų krašto puošmena, šalia jų malonu pabūti, pailsėti.

Todėl projekto metu išskirtinis dėmesys bus skiriamas visuomenės aplinkosauginiam švietimui – supažindinimui su brandžių medžių reikšme gamtai ir žmonėms. Tam bus platinama informacinė medžiaga, organizuojami vieši renginiai, Lietuvos zoologijos sode vyks pamokos, Kauno ąžuolyne bus įkurtas pažintinis takas, projekto vietose pastatyti informaciniai stendai, projektas ir jo metu gyvendinamų veiklų reikšmė pristatoma žiniasklaidoje, projekto internetiniame tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose.

bottom of page