top of page

 Rūpinamės medžiais milžinais ir tiriame juos jau daugiau nei 15 metų. Lietuvos gamtos fondo specialistai 2001- 2005 m. dalyvavo išskiriant kertines miško buveines, vertinome jų kokybę ir biologinę įvairovę. Projekto metu, kartu su vertingiausiomis miško buveinėmis, buvo išskiriami ir pavieniai medžiai milžinai bei jų grupės. 2014 metais vertinome Kauno ąžuolyno ir greta esančių senų medžių būklę, jų biologinę įvairovę. Tais pačiais metais vykdėme projektą, kurio metu Lietuvos tyrėjai keitėsi patirtimi su kitų Baltijos regiono šalių specialistais. Šio projekto dėka senų medžių indikatorinės rūšies - niūriaspalvio auksavabalio tyrimams Lietuvoje buvo pradėtos naudoti feromoninės gaudyklės. 2017 metais Aplinkos ministerijos užsakymu pradėjome naujų niūriaspalvio auksavabalių buveinių paiešką. Vabzdžių ieškojome ten, kur ilgą laiką auga medžiai milžinai: kertinėse miško buveinėse, senuose dvarų parkuose, sunkiai prieinamose miškų vietose. Šių tyrimų metu niūriaspalvis auksavabalis buvo aptiktas 13-oje naujų arba pamirštų niūriaspalvio auksavabalio radaviečių.  

2017 m. rudenį pradėtame įgyvendinti projekte „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ ypatingas dėmesys bus skiriamas medžių milžinų bei jų grupių paieškai, jų būklės vertinimui, retų organizmų, susijusių su medžiais milžinais, identifikavimui. Tyrimai yra labai glaudžiai susiję su brandžių medžių vertę parodančiu vabzdžiu - niūriaspalviu ausavabaliu.  Dėl savo reiklumo buveinei, ypatingo gyvenimo būdo ir sėslumo, šis vabalas yra labai retas.  Radus jo veiklos pėdsakus sename medyje  galima teigti, kad pati buveinė, kurioje medis auga, egzistuoja jau ilgą laiką, ir kad joje galima aptikti dešimtis ar net šimtus kitų saugomų organizmų rūšių. Dėl to medžiai milžinai, kuriuose gyvena niūriaspalvis auksavabalis, turi ypatingą gamtosauginę vertę.

Niūriaspalvio auksavabalio buveinių tyrimai

Viena iš projekto veiklų – 50-ties vietovių, kuriose auga medžiai milžinai, vertinimas. Jo pagrindinis tikslas - įvertinti niūriaspalvio auksavabalio paplitimą ir jo buveinių būklę Lietuvoje. Taip pat bus siekiama nustatyti rūšies populiacijų fragmentacijos lygį, t.y. kiek ilgai išlikusios radavietės yra atskirtos viena nuo kitos. Atrinktose vietovėse bus ieškoma senųjų medžių ypatingą vertę rodančio niūriaspalvio auksavabalio veiklos pėdsakų, vertinama medžių ir jų aplinkos būklė. Vasarą šiose buveinėse bus renkama niūriaspalvio auksavabalio DNR medžiaga (vabzdžiai nuo to nenukentės), kurią analizuos Daugpilio universiteto mokslininkai. Sukaupti duomenys leis gauti tikslesnę informaciją apie niūriaspalvio auksavabalio būklę Lietuvoje bei tinkamose vietose suplanuoti senųjų medžių priežiūros darbus.

Medžių milžinų esančių tarp Kauno ir Vilniaus paieška ir būklės vertinimas

Kita svarbi projekto veikla – surinkti duomenis apie medžius milžinus esančius tarp egzistuojančių niūriaspalvio auksavabalio radaviečių ir nustatyti galimybes saugomoms rūšims migruoti iš vienos teritorijos į kitą. Inventorizacijos metu pagal specialią metodiką ekologinio tinklo teritorijoje bus aprašytas kiekvienas medis milžinas, įvertintas jo gyvybingumas ir medžio išsaugojimui reikalingi tvarkymo darbai.  Ši informacija padės parinkti medžius milžinus, kurie sudarys ekologinį tinklą nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams bei tuos, kuriems reikalinga profesionali priežiūra. Ši priežiūra bus vykdoma kitose projekto veiklose.

bottom of page