top of page

 Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos (IUCN) duomenimis, pagrindinė niūriaspalvio auksavabalio, o kartu ir daugumos kitų nuo brandžių medžių priklausomų augalų ir gyvūnų rūšių nykimo priežastis yra jiems tinkamų buveinių mažėjimas. Dažniausiai seni medžiai žūva greičiau, nei užauga jiems lygiaverčiai, nenaudojamose ganyklose medžiai senoliai skursta gožiami suvešėjusių jaunų medžių ir krūmų, o parkuose kenčia dėl neprofesionalios priežiūros. Priežasčių būtų galima įvardinti ir daugiau, tačiau kur kas svarbiau suprasti, kad ilgalaikis nuo brandžių medžių priklausomų organizmų išlikimas labiausiai priklauso nuo dviejų veiksnių – senų medžių ilgaamžiškumo ir juos pakeisiančių medžių būklės. Todėl, siekiant sukurti efektyvų ir ilgaamžį ekologinį tinklą nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams, vienas iš svarbiausių darbų yra medžių milžinų ir jų aplinkos priežiūra.  

Šie darbai yra atliekami didelę medžių priežiūros patirtį turinčių specialistų (sertifikuotų arboristų), vadovaujantis parengtais konkrečių medžių tvarkymo planais. Darbai vykdomi tiek pavieniams medžiams ir jų grupėms teritorijoje tarp Vilniaus ir Kauno, tiek niūriaspalvio auksavabalio buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) – Kauno ąžuolyne ir Neries upės šlaite ties Verkiais. Šiose teritorijose darbai vykdomi remiantis joms parengtais gamtotvarkos planais. 

Padumys Giedres Streikauskaites (2).jpg

Medis senolis. G. Streikauskaitės nuotrauka

 Šias teritorijas sujungsiančiame ekologiniame tinkle atrenkant tvarkytinus medžius ar jų grupes vadovaujamasi šiais kriterijais: 

  • medžiai milžinai arba jų grupės, identifikuotos kaip esamos arba potencialios niūriaspalvių auksavabalių buveinės. Šie medžiai dar yra pakankamai geros būklės ir pagrindinis jų tvarkymo tikslas – prailginti medžių gyvavimą ir, esant poreikiui, atkurti palankią aplinką tarp medžių plisti nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams;​

  • brandūs medžiai ar jų grupės, kur niūriaspalvis auksavabalis neaptiktas, tačiau yra potencialios buveinės nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams. Ateityje šie medžiai papildys ar pakeis dabartinius medžius milžinus ir taip bus užtikrintas nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams svarbių buveinių ilgaamžiškumas.

  • anksčiau netinkamai prižiūrėti medžiai milžinai ar jų grupės, esančios ar potencialiai tinkamos niūriaspalvio auksavabalio buveinės. Čia bus tvarkomi daugiausiai žmogaus veiksmai sužaloti medžiai – valomos užbetonuotos ar kitaip uždengtos drevės, atkuriama netinkamai genėta laja ir kt.  Taip bus atkuriamas medžių vidaus mikroklimatas ir pagerės medžio milžino gyvybinės funkcijos.

Siekiant pagerinti medžių senolių būklę, bus atliekamas platus darbų spektras:

 

1. Lajos redukcinis genėjimas

Ši priemonė skirta medžio stabilumui užtikrinti. Dažniausiai atliekama, kai medžio kamienas ar pagrindinės šakos yra drevėtos ir gali neatlaikyti medžio lajos svorio. Skirstoma į šiuos tipus:

- pavienių šakų redukcija – kai sutrupinamos neproporcingai ilgos šakos,

- viršūnės redukcija – kai sutrumpinama medžio viršūnė,

- visos lajos redukcija – kai trumpinamos šakos visoje lajoje.

2. Lajos priežiūros genėjimas

Atliekamas genėjimas siekiant laiku pašalinti nedideles lajos augimo problemas (pvz.: besikryžiuojančias šakas). Šie darbai neturi įtakos medžiui, tačiau leidžia išvengti brangių tvarkymo darbų ateityje.

 

3. Sausų šakų redukcija

Priemonė skirta parko lankytojų saugumui užtikrinti. Trumpinamos virš takų ir kitų dažnai lankomų vietų augančių medžių sausos šakos.

 

4. Lają peraugančių ir stelbiančių medžių šalinimas

Senieji medžiai užaugo esant geroms apšviestumo sąlygoms. Šviesos stygius ilgainiui lemia apatinių šakų praradimą, todėl iš po senųjų medžių lajos bus šalinami jauni medeliai. 

Arboristiniai darbai atliekami medžiams senoliams

arboristai

Užbetonuota seno ąžuolo drevė Kauno ąžuolyne

SAM_7316_edited.jpg

5. Dinaminė jungtis

Jungtis įrengiama du ir daugiau kamienų turintiems medžiams. Specialūs medžiams pritaikyti lynai tampa veiksmingi esant stipriam vėjui ir apsaugo kamieną nuo skilimo.

6. Statinė jungtis

Jungtis įrengiama tiems medžiams, kurių kamienas jau skilęs. Priemonės tikslas – apsaugoti kamieną nuo tolimesnio skylimo. Statinė jungtis įrengiama kartu su dinamine jungtimi.

 

7. Drevių išvalymas

Mūras ar betonas drevėse žaloja gyvo medžio kamieną. Uždengus drevę ji nesivėdina, tad pagerėja sąlygos augti grybams ardantiems medieną. Statybinės medžiagos bus pašalintos iš tų drevių kur tai galima padaryti nepakenkiant medžiui.

 

8. Mulčiavimas ir mikrobiologinių preparatų įterpimas

Priemonė skirta pagerinti medžio augimo sąlygas ir atkurti tinkamas dirvos savybes tose vietose, kur dirvožemis sutryptas (pvz.: šalia takų). Po medžių laja įterpiami specialūs mikrobiologiniai preparatai ir mulčiuojama lapuočių mediena.

Lentelėje rasite informaciją apie medžius, kuriems projekto metu yra numatyti tvarkymo darbai

Kodas
Rūšis
Vieta
Koordinatės
Priemonės
Darbai baigti
004
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496758 6085078
Lajos priežiūros genėjimas; Virš tako augančios šakos redukcija ties pirmu išsišakojimu; Dinaminės jungties įrengimas; Pietvakarinėje pusėje nuo medžio augančios liepos genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
005
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496735 6085072
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas iki 2 m šiaurinėje dalyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
007
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496735 6085063
Lajos priežiūros genėjimas; Pietinėje pusėje augančios šakos redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
009
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496740 6085033
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
010
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496724 6085032
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dinaminės jungties įrengimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
013
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496746 6085001
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dinaminės jungties įrengimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
014
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496757 6085001
Lajos priežiūros genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
015
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496758 6084986
Lajos redukcinis genėjimas iki 1,5 m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
019
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496748 6084954
Lajos redukcinis genėjimas;Sausų šakų redukcija; Pietrytinėje dalyje augančios šakos redukcija;
Taip
020
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496768 6084922
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas žeminant kamieną iki 8 m ir paliekant apatines šakas;
Taip
022
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496760 6084909
Trumpinti kamieną paliekant 7 m;
Taip
026
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496788 6084879
Lajos redukcinis genėjimas; Rytinėje dalyje augančios šakos redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
027
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496788 6084856
Trumpinti kamieną paliekant 11 m;
Taip
028
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496788 6084836
Vakarinės lajos dalies redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
029
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496798 6084826
Lajos priežiūros genėjimas; Vakarinės lajos dalies redukcinis genėjimas;Sausų šakų redukcija; Dinaminės jungties įrengimas;
Taip
030
Liepa
Kauno ąžuolynas
496778 6084811
Rytinės lajos dalies redukcinis genėjimas;
Taip
032
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496778 6084796
Lajos redukcinis genėjimas;Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
033
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496768 6084821
Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
034
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496758 6084792
Lajos priežiūros genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
035
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496756 6084775
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
037
Liepa
Kauno ąžuolynas
496731 6084790
Lajos redukcinis genėjimas iki 2 m.;
Taip
039
Liepa
Kauno ąžuolynas
496747 6084797
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
040
Liepa
Kauno ąžuolynas
496752 6084796
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas;
Taip
042
Liepa
Kauno ąžuolynas
496707 6084816
Lajos redukcinis genėjimas iki 2 m.;
Taip
048
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496679 6084846
Lajos redukcinis genėjimas iki 3 m; polajo šviesinimas.
Taip
052
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496696 6084877
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
053
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496709 6084863
Lajos priežiūros genėjimas; Su viršūne konkuruojančios šakos redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
054
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496710 6084852
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; Dinaminės jungties įrengimas;
Taip
057
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496634 6084800
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; Dinaminės jungties įrengimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
061
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496662 6084770
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
063
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496678 6084777
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Pietinės dalies redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
065
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496669 6084766
Trumpinti kamieną paliekant 6 m;
Taip
067
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496659 6084731
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
068
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496620 6084737
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
072
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496595 6084732
Lajos redukcinis genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
074
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496606 6084726
Lajos redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
075
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496606 6084720
Lajos redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
077
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496597 6084717
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
078
Liepa
Kauno ąžuolynas
496584 6084716
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; Dinaminės jungties įrengimas; Statinės jungties įrengimas;
Taip
080
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496613 6084717
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
085
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496623 6084703
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dinaminės jungties įrengimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
090
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496530 6084752
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
093
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496486 6084744
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
094
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496501 6084734
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Šiaurinės šakos redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
096
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496483 6084725
Lajos priežiūros genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
097
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496500 6084696
Lajos redukcinis genėjimas; Šiaurinės šakos redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
098
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496553 6084672
Lajos redukcinis genėjimas iki 3 m; Greta augančių liepų pietinės pusės genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
101
Liepa
Kauno ąžuolynas
496457 6084677
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dinaminės jungties įrengimas; polajo šviesinimas.
Taip
102
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496459 6084688
Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija; Pietinės lajos dalies redukcija;
Taip
103
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496467 6084718
Lajos priežiūros genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
105
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496452 6084740
Greta augančios liepos genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
106
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496433 6084736
Lajos priežiūros genėjimas; sausų šakų redukcija
Taip
107
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496433 6084708
Sausų šakų ir viršūnės redukcija
Taip
108
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496412 6084735
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Greta augančios liepos šviesinimo genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
109
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496405 6084735
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Greta augančios liepos genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
111
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496395 6084766
Lajos priežiūros genėjimas; Vakarinės šakos redukcija;
Taip
112
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496378 6084753
Lajos priežiūros genėjimas; Greta augančios liepos genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
114
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496373 6084760
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas;
Taip
115
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496331 6084755
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje;
Taip
116
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496325 6084728
Lajos priežiūros genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje;
Taip
117
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496340 6084733
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje;
Taip
118
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496344 6084732
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje;
Taip
120
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496307 6084704
Lajos redukcinis genėjimas; Viršūnės redukcija žeminant medį iki maždaug 14 m; Pietinės šakos redukcija iki 3m.
Taip
121
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496304 6084724
Lajos priežiūros genėjimas; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
122
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496295 6084686
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; Papildomas dviejų šalia augančių bukų genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
125
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496287 6084636
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Pietvakarinėje pusėje augančios liepos genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
127
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496272 6084625
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
128
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496267 6084627
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
129
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496255 6084629
Lajos redukcinis genėjimas iki 2 m; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
131
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496254 6084687
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Dinaminės jungties įrengimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
132
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496297 6084720
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas visu lajos perimetru; polajo šviesinimas.
Taip
133
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496221 6084600
Lajos priežiūros genėjimas; pietinės dalies dviejų šakų redukcija, pamulčiuota lapuočių mulču.
Taip
134
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496210 6084609
Sutrumpinta apatinė šaka, viršutinės šakos sutrumpintos apie 50 %
Taip
136
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496202 6084598
Lajos priežiūros genėjimas. Nestipri redukcija.
Taip
137
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496195 6084576
Sausų šakų redukcija virš tako. Lajos priežiūros genėjimas. Minimali lajos redukcija
Taip
138
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496208 6084561
Sausų šakų redukcija. Purenta oro kastuvu ir mulčiuota lapuočių mulču
Taip
139
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496211 6084568
Sausų šakų redukcija. Lajos priežiūros genėjimas. Nestipri lajos redukcija
Taip
140
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496234 6084574
Sausų šakų redukcija; lajos priežiūros genėjimas. Pietinės lajos dalies redukcija. Purenta oro kastuvu ir mulčiuota lapuočių mulču
Taip
141
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496254 6084528
Lajos priežiūros genėjimas. Pietinės lajos dalies redukcija
Taip
142
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496250 6084529
Lajos priežiūros genėjimas. Š/v lajos dalies redukcija
Taip
145
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496303 6084526
Sausų šakų redukcija; lajos priežiūros genėjimas. 1 dinaminės jungties įrengimas
Taip
149
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496302 6084494
Sausuolis. Sutrumpintas iki 11 m aukščio
Taip
150
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496308 6084484
Lajos priežiūros genėjimas. Rytinės lajos dalies redukcija. Šiaurinės šakos redukcija
Taip
154
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496287 6084468
Lajos priežiūros genėjimas. Sausų šakų redukcija.
Taip
155
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496285 6084488
Vakarinės šakos redukcija
Taip
157
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496260 6084476
Sausų šakų redukcija. Lajos priežiūros genėjimas. Vakarinės pusės 2 šakų redukcija.
Taip
158
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496262 6084465
Lajos priežiūros genėjimas. Pietinės lajos dalies ir sausų šakų redukcija.
Taip
160
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496276 6084461
Lajos priežiūros genėjimas. Minimali lajos redukcija.
Taip
161
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496322 6084436
Sausų šakų redukcija; lajos priežiūros genėjimas
Taip
171
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496358 6084381
Lajos redukcinis genėjimas; Pietinės lajos dalies redukcinis genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
172
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496345 6084372
Lajos redukcinis genėjimas; Greta augančios liepos genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
173
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496363 6084395
Lajos redukcinis genėjimas; Greta augančios liepos genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
178
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496267 6084429
Sausų šakų redukcija. Lajos priežiūros genėjimas. Lajos redukcinis genėjimas
Taip
179
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496262 6084436
Atliktas lajos priežiūros genėjimas; sausų šakų redukcija. Lajos redukcinis genėjimas lajos subalansavimui.
Taip
186
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496194 6084433
Sausų šakų redukcija; lajos priežiūros genėjimas, Purenta oro kastuvu ir mulčiuota lapuočių mulču
Taip
187
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496172 6084437
Lajos priežiūros genėjimas. Apatinės šakos redukcija
Taip
188
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496165 6084447
Lajos sužeminimas ir redukcija
Taip
190
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496173 6084450
Lajos priežiūros genėjimas.
Taip
192
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496186 6084454
Lajos priežiūros genėjimas. Sausų šakų redukcija. Lajos redukcinis genėjimas.
Taip
196
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496136 6084433
Lajos priežiūros genėjimas. Pietinės lajos pusės redukcija.
Taip
199
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496143 6084407
Lajos priežiūros genėjimas. Viso lajos perimetro redukcija.
Taip
200
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496119 6084439
Lajos redukcinis genėjimas. Lajos priežiūros genėjimas. Sausų šakų redukcija.
Taip
202
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496170 6084481
Lajos priežiūros genėjimas, šakos, išaugusios į šoną, redukcija.
Taip
207
Ąžuolynas
Kauno ąžuolynas
496159 6084489
Lajos redukcija per visą perimetrą iki 1 m; lajos priežiūros genėjimas; Purenta oro kastuvu ir mulčiuota lapuočių mulču
Taip
211
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496167 6084527
Lajos priežiūros genėjimas. Sausų šakų redukcija. Lajos redukcinis genėjimas.
Taip
214
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496208 6084542
Lajos priežiūros genėjimas. Sausų šakų redukcija. Lajos redukcinis genėjimas.
Taip
217
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496188 6084512
Lajos priežiūros genėjimas. Sausų šakų redukcija. Dalinė lajos redukcija.
Taip
220
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496205 6084506
Lajos priežiūros genėjimas; sausų šakų redukcija. Atsikišusi atšaka (antras kamienas) redukuotas ir pritvirtintas 1 dinamine jungtimi.
Taip
224
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496235 6084483
Pietvakarinės lajos dalies redukcija.
Taip
228
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496223 6084537
Lajos priežiūros genėjimas. Sausų šakų redukcija. Pietinės lajos pusės redukcija
Taip
235
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496694 6085271
Virš tako esančios šakos redukcija;Viršūnės, esančios virš šakos, redukcija;
Taip
236
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496661 6085266
Viršūnės redukcija iki 10 m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
237
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496664 6085261
Lajos priežiūros genėjimas; Pietinės pusės lajos redukcija iki 2m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
238
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496653 6085284
Lajos priežiūros genėjimas.
Taip
241
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496601 6085251
Pietinės lajos dalies redukcija iki 1.5m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
242
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496591 6085261
Lajos priežiūros genėjimas; Dinaminės jungties įrengimas; polajo šviesinimas.
Taip
245
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496585 6085206
Sausų šakų redukcija. Lajos priežiūros genėjimas. Lajos redukcinis genėjimas. Purenta oro kastuvu ir mulčiuota lapuočių mulču
Taip
248
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496547 6085226
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcija per visą perimetrą iki 1.5m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
249
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496555 6085215
Lajos priežiūros genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
250
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496545 6085249
Sausų šakų redukcija;
Taip
252
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496514 6085198
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Dinaminės jungties įrengimas; polajo šviesinimas.
Taip
253
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496481 6085192
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
257
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496442 6085171
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija;
Taip
259
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496411 6085150
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija;
Taip
262
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496319 6085177
Sausų šakų redukcija; Pietinės lajos dalies redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
263
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496305 6085162
Sausų šakų redukcija virš tako; Rytinės lajos dalies redukcija; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
265
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496319 6085054
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Iki 2 m trumpinti šaką virš tako; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
266
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496346 6085067
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija iki 1-1.5m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
267
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496348 6085081
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Pietinės lajos dalies redukcija iki 1.5 m; polajo šviesinimas.
Taip
268
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496355 6085100
Vakarinės ir pietinės lajos dalies redukcija iki 2 m.; Dinaminės jungties įrengimas; Statinės jungties įrengimas; polajo šviesinimas.
Taip
269
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496385 6085074
Lajos priežiūros genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
273
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496369 6085049
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Šiaurinės lajos dalies redukcija iki 1m; polajo šviesinimas.
Taip
274
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496393 6085040
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
275
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496404 6085051
Apatinės šakos redukcija; Kamieno dalies, esančios virš apatinės šakos šalinimas;
Taip
276
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496416 6085070
Lajos priežiūros genėjimas; Pietinės lajos dalies redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
283
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496559 6085127
Lajos priežiūros genėjimas; Pietinėje pusėje esančios šakos redukcija; Dinaminės jungties įrengimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
285
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496533 6085097
Pietinės lajos dalies redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
288
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496523 6085081
Lajos priežiūros genėjimas; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
289
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496569 6085081
Lajos priežiūros genėjimas; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
291
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496526 6085067
Lajos redukcinis genėjimas iki 2 m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
294
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496484 6085060
Lajos redukcinis genėjimas iki 1 m;
Taip
296
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496457 6085059
Sausų šakų redukcija; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; polajo šviesinimas.
Taip
298
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496457 6085034
Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
299
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496495 6085052
Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
301
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496508 6085052
Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
304
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496497 6085024
Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
306
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496351 6085020
Sausų šakų, augančių virš tako, redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
307
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496376 6085002
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Lajos priežiūros genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
308
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496346 6084993
Sausų šakų redukcija pietinėje dalyje; polajo šviesinimas.
Taip
309
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496336 6085015
Sausų šakų redukcija pietvakarinėje lajos dalyje; polajo šviesinimas.
Taip
310
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496323 6084994
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
313
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496306 6084963
Sausų šakų redukcija virš tako;
Taip
316
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496343 6084975
Sausų šakų redukcija. Lajos priežiūros genėjimas.
Taip
317
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496339 6084981
Lengvas polajo šviesinimas.
Taip
318
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496444 6085007
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
319
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496447 6084996
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija;
Taip
320
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496447 6084977
Lajos priežiūros genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
322
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496419 6084970
Sausų šakų redukcija pietvakarinėje medžio dalyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
323
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496420 6084960
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Lajos priežiūros genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
324
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496395 6084937
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
327
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496397 6084902
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų, augančių virš tako, redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
330
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496351 6084904
Lajos redukcinis genėjimas iki 2m;
Taip
332
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496333 6084867
Sausų šakų redukcija šalia tako; polajo šviesinimas.
Taip
335
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496293 6084940
Sausų šakų redukcija pietinėje pusėje; polajo šviesinimas.
Taip
336
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496298 6084949
Sausų šakų redukcija virš tako; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
339
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496270 6084954
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
340
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496758 6084792
Apatinės šakos redukcija; dalies, esančios virš apatinės šakos šalinimas;
Taip
341
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496271 6084960
Lajos priežiūros genėjimas virš tako ir šiaurinėje lajos dalyje; polajo šviesinimas.
Taip
342
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496280 6084960
Lajos redukcinis genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
343
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496279 6084971
Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
344
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496274 6084928
Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
346
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496301 6084847
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija;
Taip
347
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496210 6084954
Sausų šakų redukcija;
Taip
348
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496193 6084957
Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
349
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496153 6084918
Lajos priežiūros genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
350
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496140 6084878
Sausų šakų redukcija; Sausų šakų esančių virš tako redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
353
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496171 6084865
Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
356
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496100 6084871
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
363
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496649 6085198
Lajos redukcinis genėjimas iki 2 m pietinėje dalyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
364
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496706 6085126
Sutrumpinti paliekant 8 m. polajo šviesinimas.
Taip
370
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496707 6085065
Sausų šakų redukcija; Lajos redukcinis genėjimas (abiejų viršutinių šakų) paliekant maždaug 12 m aukščio medį; polajo šviesinimas.
Taip
372
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496697 6085013
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; polajo šviesinimas.
Taip
373
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496669 6085004
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija virš tako; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; polajo šviesinimas.
Taip
375
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496682 6085045
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas pietinėje dalyje; polajo šviesinimas.
Taip
376
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496639 6085038
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dinaminės jungties įrengimas; polajo šviesinimas.
Taip
377
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496623 6085038
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas pietinėje dalyje; Viršūnės redukcija iki išsišakojimo; polajo šviesinimas.
Taip
378
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496604 6085112
Lajos priežiūros genėjimas; Dinaminės jungties įrengimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
380
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496582 6085091
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje;
Taip
381
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496578 6085085
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje.
Taip
383
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496574 6085047
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas priešingoje nei takelis pusėje; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; polajo šviesinimas.
Taip
384
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496582 6085049
Lajos priežiūros genėjimas; Sausų šakų redukcija; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; polajo šviesinimas.
Taip
385
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496591 6085025
Lajos priežiūros genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
387
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496549 6085032
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; Sausų šakų redukcija; Pietinės šakos redukcija iki 2 m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
389
Liepa
Kauno ąžuolynas
496557 6085002
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
390
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496500 6084972
Lajos priežiūros genėjimas; Dalies polajo mulčiavimas lapuočių mediena; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
391
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496586 6084968
Lajos priežiūros genėjimas; Šakos šalia tako redukcija paliekant 2 m; lengvas polajo šviesinimas.
Taip
392
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496604 6084978
Lajos priežiūros genėjimas; polajo šviesinimas.
Taip
393
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496634 6084982
Lajos priežiūros genėjimas; Šakų, augančių virš tako, redukcija; Mikrobiologinių preparatų įterpimas polajyje; polajo šviesinimas.
Taip
395
Ąžuolas
Kauno ąžuolynas
496610 6085009
Lajos priežiūros genėjimas; Lajos redukcinis genėjimas šiaurinėje dalyje; polajo šviesinimas.
Taip
bottom of page