Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos (IUCN) duomenimis, pagrindinė niūriaspalvio auksavabalio, o kartu ir daugumos kitų nuo brandžių medžių priklausomų augalų ir gyvūnų rūšių nykimo priežastis yra jiems tinkamų buveinių mažėjimas. Dažniausiai seni medžiai žūva greičiau nei užauga jiems lygiaverčiai, nenaudojamose ganyklose senoliai skursta gožiami suvešėjusių menkaverčių jaunų medžių ir krūmų, o parkuose kenčia dėl neprofesionalios priežiūros. Priežasčių galima įvardint ir daugiau, kur kas svarbiau pasakyti, kad ilgalaikis nuo brandžių medžių priklausomų organizmų buveinių išlikimas priklauso nuo dviejų veiksnių – senų medžių ilgaamžiškumo palaikymo ir juos pakeisiančių medžių užtikrinimo. Todėl, siekiant sukurti efektyvų ir ilgaamžį ekologinį tinklą nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams, vienas iš svarbiausių darbų yra medžių milžinų ir jų artimiausios aplinkos sutvarkymas.  

Šie darbai bus atliekami vadovaujantis niūriaspalvio auksavabalio buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms parengtais gamtotvarkos planais ir atskiriems medžiams ar jų grupėms didelę medžių tvarkymo patirtį turinčių specialistų parengtais konkrečių medžių tvarkymo planais. Vadovaujantis gamtotvarkos planų sprendiniais bus tvarkomos oficialiai išskirtos niūriapsalvių auksavabalių buveinių apsaugai svarbios teritorijos – Kauno ąžuolynas ir Neries upės šlaitas ties Verkiais.

 Šias teritorijas sujungsiančiuose ekologinio tinklo koridoriuose atrenkant tvarkytinus medžius ar jų grupes bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 

  • medžiai milžinai arba jų grupės, identifikuotos kaip esamos arba potencialios niūriaspalvių auksavabalių buveinės. Šie medžiai dar yra pakankamai geros būklės ir pagrindinis jų tvarkymo tikslas – prailginti medžių gyvavimą ir, esant poreikiui, atkurti palankią aplinką tarp medžių plisti nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams;​

  • brandūs medžiai ar jų grupės, kur niūriaspalvis auksavabalis neaptiktas, tačiau yra potencialios buveinės nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams. Ateityje šie medžiai papildys ar pakeis dabartinius medžius milžinus ir taip bus užtikrintas nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams svarbių buveinių ilgaamžiškumas.

  • anksčiau netinkamai prižiūrėti medžiai milžinai ar jų grupės, esančios ar potencialiai tinkamos niūriaspalvio auksavabalio buveinės. Čia bus tvarkomi daugiausiai žmogaus veiksmai sužaloti medžiai – valomos užbetonuotos ar kitaip uždengtos drevės, atkuriama netinkamai genėta laja ir kt.  Taip bus atkuriamas medžių vidaus mikroklimatas ir pagerės medžio milžino gyvybinės funkcijos.

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017