Naujausi įrašai

Gamtotvarkos planas – nauda ir gamtai, ir žmonėms

2018 m. pradžioje Lietuvos gamtos fondas pradėjo rengti Kauno ąžuolyno ir Neries upės šlaito ties Verkiais gamtotvarkos planus. Šiuose strateginio planavimo dokumentuose bus įvertinta kiekvienos iš šių dviejų teritorijų ekologinė būklė, įvardintos apsaugos ir tvarkymo problemos, nustatyti teritorijų tvarkymo tikslai, parinktos efektyviausios aplinkosauginių problemų sprendimo priemonės ir nurodyti šių priemonių vykdytojai. Įgyvendinant gamtotvarkos planus bus atkurta ir palaikoma gera Kauno ąžuolyno ir Neries upės šlaito ties Verkiais teritorijose saugomų gamtinių vertybių būklė, pagerės šių vietų estetinis vaizdas ir lankymo sąlygos. Beveik pačiame Kauno miesto savivaldybės centre takais iš

Informacija apie pradedamus rengti BAST „Kauno ąžuolynas“ ir BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais

Vadovaujantis Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu informuojame, kad pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančios Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos „Kauno ąžuolynas“ ir Vilniaus miesto savivaldybėje, Verkių regioninio parko teritorijoje esančios Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planai. Šių buveinių apsaugai svarbių teritorijų (toliau – BAST) ribos pateikiamos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre https://stk.am.lt. BAST „Kauno ąžuolynas“ ir BA

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017