top of page

Naujausi įrašai

Projekto rezultatai

Pagrindinis projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701, LIFE OSMODERMA) tikslas buvo sukurti funkcionuojantį ekologinį tinklą, skirtą niūriaspalviui auksavabaliui ir kitoms rūšims, gyvenančioms senuose lapuočiuose medžiuose. To buvo siekiama atliekant buveinių tvarkymą tikslinės rūšies branduolio teritorijose, jungiamųjų elementų kūrimą tinklo koridoriuose tarp Natura 2000 teritorijų ir atkuriant niūriaspalvio auksavabalio populiaciją jo istorinėje buveinėje. Projektu taip pat buvo siekta pagerinti niūriaspalvio auksavabalio apsaugos statusą atkuriant jo buveines, saugomas Tarybos Direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos. O taip pat gerinant buveinių sąlygas rūšims, priklausomoms nuo gulinčios negyvos medienos, tokioms kaip purpurinis plokščiavabalis (Cucujus cinnaberinus).

Projektą 2017-2022 m. įgyvendino 3 partneriai iš Lietuvos ir 1 iš Latvijos: Lietuvos gamtos fondas (projekto koordinatorius), Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos zoologijos sodas bei Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centras.


Projekto rezultatų apžvalga


Siekiant išvystyti Tarptautinį