Naujausi įrašai

Kauno ąžuolyne įvyko ąžuolo tvarkymo darbai

Kovo 21 d. įvyko planuoti ąžuolo tvarkymo darbai Kauno ąžuolyne. Specialistai, turintys didelę medžių priežiūros patirtį, specialiais stabilizuojančiais lynais sutvirtino besišakojančius kamienus bei atliko lajos retinimo darbus. Darbai buvo būtini, nes medžio kamienas šakojasi į dvi dalis, o susidaręs „V“ raidės formos išsišakojimas lėmė tai, kad medžiui augant abiejų kamienų svorio centras tolo nuo kamieno pagrindo. Kuo labiau svorio centras tolsta nuo kamieno pagrindo, tuo didesnė kamieno skilimo per išsišakojimą tikimybė. Pavasarį, kuomet vanduo medyje kyla į viršų, būtų buvusi didelė ąžuolo skilimo per pusę tikimybė. Daugiau apie atliktus darbus galite sužinoti parengtame video reportaž

Planuojami ąžuolo tvarkymo darbai Kauno ąžuolyne

Natura 2000 teritorijos „Kauno ąžuolynas“ gamtotvarkos planą rengiantys Lietuvos gamtos fondo specialistai lankydamiesi ąžuolyne pastebėjo brandų ąžuolą, kurio būklė yra kritinė. Siekiant išsaugoti medį ir užtikrinti parko lankytojų saugumą, ąžuolą reikia neatidėliotinai tvarkyti. Šio medžio viršutinėje dalyje esančiame kamieno išsišakojime fiksuota skilimo pradžia, todėl yra didelė tikimybė, kad artimiausiu metu viena dalis gali lūžti. Ąžuolas brandus, kamieno apimtis siekia 3 m, medžio laja simetriška. Maždaug viršutinėje dalyje pagrindinis kamienas šakojasi į dvi dalis ir ant jų susiformavusi didžioji medžio lajos dalis. „V“ raidės formos išsišakojimas lemia tai, kad medžiui augant abiej

Ilgai lauktas dokumentinis filmas “Sengirė”

Kviečiame pasižvalgyti po įspūdingus senosios girios plotus Lietuvoje, kurie alsuoja paslaptimi ir gyvybe. Patys kūrėjai filmą apibūdina taip: “Poetiškas, ne tipiškas filmas apie gamtą kviečia žiūrovus į begalinę kelionę. Pradedant nuo miško brūzgynų iki vilkų urvų, kylant aukštyn į juodųjų gandrų lizdus ir neriant gilyn į povandeninius miškus, ir sugrįžtant į pakraštį miško, kur gyvena žmogus. Nėra jokio užkadrinio balso, tik beveik apčiuopiami, stiprūs girios ir jos gyventojų garsai bei kamera užfiksuotos magiškos akimirkos.” Filmo “Sengirė” premjera vyks Kovo 29 d. (“Kino pavasario” uždarymo filmas). Nuo kovo 30 dienos (prieš pat Šv. Velykas) filmas bus pradėtas rodyti daugelyje Lietuvos

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017