Naujausi įrašai

Projekto komanda gilino žinias mokomojoje išvykoje Latvijoje

Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE“ finansuojamą projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701) įgyvendinantys Lietuvos gamtos fondo, Lietuvos zoologijos sodo, Kauno miesto savivaldybės ir Neries regioninio parko darbuotojai 2018 m. balandžio 10 – 12 d. lankėsi Latvijoje. Išvykos dalyviai Daugpilio universitete susipažino su šio universiteto Gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centro įgyvendinto ES finansinio instrumento LIFE+ Gamta projekto „EB prioritetinės svarbos gamtinių vertybių – buveinių 6530* Miškapievės ir dviejų vabalų rūšių apsauga: planavimas, visuomenės dalyvavimas, inovatyvumas“ tikslais, p

Kviečiame į konferenciją „Medžiai milžinai atvirame kraštovaizdyje“

Maloniai kviečiame į konferenciją „Medžiai milžinai atvirame kraštovaizdyje“, kuri vyks š.m. gegužės 10 – 11 dienomis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Nacionaliniame lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilniuje) ir Neries Regioniniame parke (Dūkštų ąžuolyne). Konferencijos tikslai: aptarti medžių milžinų reikšmę gamtai ir žmonėms, su medžiais milžinais susijusias problemas bei jų sprendimo būdus. Konferencija rengiama LIFE Gamta projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ rėmuose. Antrą konferencijos dieną aplankysime vieną iš ekologinio tinklo branduolio teritorijų – Dūkštų ąžuolyną – apžiūrėsime įvykdytas gamtotvarkos priemones, diskutuosim

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017