Naujausi įrašai

Visuomenei pristatytos BAST teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ numatomos gamtotvarkos p

Rugsėjo 17 d. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje vyko viešas BAST* teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos plane numatytų priemonių pristatymas ir aptarimas. Lietuvos gamtos fondo „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ projekto vadovė Dalia Bastytė pristatė ir plačiau pakomentavo numatytas priemones. Gamtotvarkos plano tikslas – įvertinus gamtotvarkos plano objektams poveikį darančius veiksnius ir esamas problemas nustatyti BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ tvarkomų objektų apsaugos tikslus, apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo kriterijus. Diskusijose buvo aptarta šiam

Kviečiame į BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos plano preliminarių tvarkymo priemo

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 17 d., 10 val. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijoje, adresu Žaliųjų Ežerų g. 53, Vilnius, bus pristatomos Verkių regioniniame parke esančios „Natura 2000” teritorijos BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos plane numatomos preliminarios tvarkymo priemonės. Šio pristatymo tikslas – pristatyti strateginio planavimo dokumente planuojamas buveinių apsaugai svarbios teritorijos tvarkymo priemones bei sulaukti suinteresuotų institucijų ir visuomenės pastabų ir siūlymų. Primename, kad BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planas – strateginio planavimo dokumentas, kuriame įvertinta ir apibūdinta šios teritorijos ekologinė bū

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017