Naujausi įrašai

Kvietimas dalyvauti vykdomame pirkime konkurso būdu dėl ekologiniu požiūriu vertingų medžių tvarkymo

Lietuvos gamtos fondas kviečia dalyvauti vykdomame pirkime konkurso būdu, kurio metu norima įsigyti ekologiniu požiūriu vertingų medžių tvarkymo paslaugas. Šis vykdomas pirkimas vykdomas “Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas” (LIFE16 NAT/LT/000701) projekto rėmuose. Pasiūlymai gali būti pateikti elektroniniu paštu Lietuvos gamtos fondui, el. paštu indre.c@glis.lt. Pasiūlymų pateikimas iki 2019 03 13 d. 10.00 Lietuvos laiku. Pirkimo dokumentus galite atsisiųsti paspaudę ant nuorodos: PIRKIMO DOKUMENTAI ( PIRKIMO SĄLYGOS, SUTARTIES PROJEKTAS) Taip pat galite jų teirautis Lietuvos gamtos fonde, Algirdo g. 22-3, LT-03218 Vilnius, kontaktinis asmuo Indrė Če

Kaišiadorių rajone, ,,NATURA 2000“ teritorijoje iškirsti seni ąžuolai su žiemojančiu retu vabalu

Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistai jau antrus metus dirba ieškodami niūriaspalvio auksavabalio (visoje Europoje griežtai saugomos rūšies) pėdsakų, mėgindami šiuos vabalus apsaugoti ir kurti senų medžių (dažniausiai, ąžuolų) tinklą, kad šie vabalai galėtų daugintis, o jų populiacija gausėtų. Tam Europos Komisija yra skyrusi per 1 milijoną eurų. Tačiau pirmąjį vasario savaitgalį gamtosaugos specialistai Strėvininkų miške, Kaišiadorių rajone aptiko plynai iškirstą 1,5 hektaro privataus sklypo teritoriją, esantį valstybės saugojamoje NATURA2000 teritorijoje Strėvininkų miške. Šioje saugojamoje teritorijoje plynai iškirsta biržė dar yra Kertinė miško buveinė. Šiame sklype saugomų rūši

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017