Naujausi įrašai

Konferencija „Medžiai milžinai atvirame kraštovaizdyje“ subūrė įvairių sričių specialistus

Gegužės 10 – 11 d. VSTT Nacionaliniame lankytojų centre vyko konferencija „Medžiai milžinai atvirame kraštovaizdyje“. Pagrindiniai konferencijos tikslai buvo aptarti medžių milžinų reikšmę gamtai ir žmonėms, su medžiais milžinais susijusias problemas bei jų sprendimo būdus. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išklausyti itin įdomių bei skirtingų pranešimų apie medžių milžinų svarbą biologinei įvairovei, jų arboristinį tvarkymą, medžių vaidmenį lietuvių tradicijose ir mitologijoje, medžių milžinių ir grybų sąveiką bei medžių tvarkymo taisykles valstybinių kelių apsauginėje zonoje.. Konferencijos metu pristatytos projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams suk

Lietuvoje saugomų vabalų paieškai pradėti ruošti specialiai dresuojami šunys

Europoje vis dažniau girdima apie specialiai dresuotus šunis, kurie padeda ne tarnybą atliekantiems pareigūnams, bet ir gamtininkams nuodugniai atlikti aplinkosauginius darbus. Dažniausiai gamtoje dirbti išmokyti šunys padeda pagal kvapą surasti rūšis, kurias žmogui būtų sunku aptikti dėl jų gyvenimo ypatybių. Vienas iš pirmųjų šunų, kurie buvo iš mokyti užuosti ir vedliui nurodyti niūriaspalvio auksavabalio lervų buvimo vietą buvo paruoštas Italijoje LIFE MIPP projekto veikloms atlikti. Lietuvoje saugomų vabalų paieškos šunys pradėti ruošti šį pavasarį. Balandžio 22-26 dienomis vyko pirmieji projekto LIFE OSMODERMA šunų dresūros ir jų vedlių mokymai.Mokymus vedė šioje srityje daug pati

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017