Naujausi įrašai

Kauno ąžuolyne bus tęsiami senųjų ąžuolų priežiūros darbai

2020 spalio 12 diena Šią savaitę Kauno ąžuolyne bus tęsiami medžių senolių, daugiausia ąžuolų priežiūros darbai. Jų tikslas – medžių būklės gerinimas, ilgaamžiškumo ir lankytojų saugumo užtikrinimas. Iki šiol Kauno ąžuolyne buvo vykdomas sausų ir pavojingų šakų genėjimas, plytų ir betono valymas iš drevių, medžių išlūžimo prevencija, surišant, genint ir formuojant lajas, taip pat dirvožemio gerinimas. Artimiausias darbų etapas – ąžuolus užgožiančių jaunų medžių šalinimas. Tai, nors iš pirmo žvilgsnio ir gali pasirodyti drastiška priemonė, yra būtina siekiant užtikrinti senųjų ąžuolų sveikatą ir ilgaamžiškumą. Į senų ąžuolų lają sparčiai įaugančios jaunos drebulės, klevai, skroblai ir kiti me

Konferencijos „Negyvos medienos svarba miestuose“ atgarsiai

Rugsėjo gale Lietuvos gamtos fondas organizavo nuotolinę konferenciją „Negyvos medienos svarba miestuose“. Negyva mediena – tai stuobriai, išvartos ir virtuoliai, nudžiūvusios medžių šakos, plyšiai ir drevės esančios žaliuojančiuose medžiuose. Ši negyva mediena yra tūkstančių įvairių organizmų gyvenamoji aplinka, maistas ar laikina slėptuvė. Konferencijos metu pranešėjai iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos pasidalino urbanizuotose teritorijose esančios negyvos medienos tvarkymo ir medžių senolių priežiūros galimybėmis, problemomis ir jų sprendimais. Ši tematika svarbi medžių senolių savininkams, valdytojams ir tyrinėtojams, o ypač – savivaldybių darbuotojams, atsakingiems už želdinius. Džiugu,

Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017