top of page

Naujausi įrašai

Spalio 12d. įvyko projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūri2017 m. spalio 12 d. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos salėje įvyko Lietuvos gamtos fondo su partneriais pradedamo įgyvendinti Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE“ projekto „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701) įvadinis seminaras. Susipažinti su projektu, aptarti veiklas ir pasidalinti savo patirtimi susirinko 30 dalyvių, atstovaujančių projekto partnerius ir suinteresuotas organizacijas: Lietuvos gamtos fondą, Lietuvos zoologijos muziejų, Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centrą, Kauno miesto savivaldybę, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų bei Kauno marių regioninio parko ir Neries regioninio parko direkcijas, LR Aplinkos ministeriją, LIFE projektų stebėsenos organizaciją NEEMO, Valstybinių saugomų teritorijų tarnybą, Aplinkos projektų valdymo agentūrą, Tado Ivanausko zoologijos muziejų, Gamtos tyrimų centrą.

Įvadinio seminaro dalyvius pasveikino LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas Algirdas Klimavičius bei seminaro dalyvius priėmusios Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktorė Jolanta Radžiūnienė. Projekto “Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ vadovė Dalia Bastytė pristatė pagrindinius projekto tikslus. Ekspertas entomologas Giedrius Švitra supažindino su projekto tikslinės rūšies – niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma eremita) biologija, ekologija, buveinių pasirinkimo subtilybėmis ir šiam vabalui kylančiomis grėsmėmis. Šioms grėsmėms mažinti numatytas projekto veiklas ir siekiamus rezultatus nuosekliai ir išsamiai pristatė projekto vadovė Dalia Bastytė, o susitikimo dalyviai įsitraukė į aktyvią diskusiją kaip papildomai užtikrinti projekto veiklų efektyvumą ir ilgalaikį projekto rezultatų efektyvumą. Po pietų pertraukėlės projekto gamtotvarkos ekspertas Danas Augutis plačiau pristatė dabartinę niūriaspalvio auksavabalio apsaugos būklę Lietuvoje: oficialiai registruotų šių vabalų radaviečių gausą ir paplitimą Lietuvoje, žinomų buveinių būklę šalyje ir projektu siekiamo sukurti ekologinio tinklo teritorijoje, jų apsaugos statusą, vykdytus tvarkymo darbus ir šių buveinių geros būklės atkūrimo galimybes įvairiuose kraštovaizdžio tipuose. Daugpilio universiteto entomologas Maksims Balalaikins semanaro dalyvius supažindino su Latvijoje įgyvendinto Europos Sąjungos aplinkos finansinio mechanizmo „LIFE+“ projektu EREMITA MEADOWS ir pasidalino įžvalgomis dėl tolimesnio Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo siekiant užtikrinti gerą niūriaspalvio auksavabalio apsaugos būklė Rytų Baltijos regione.

Projekto vadovei Daliai Bastytei apibendrinus įvadinio susitikimo rezultatus ir pristačius pirmaisiais projekto metais planuojamas vykdyti veiklas, buvo išrinktas projekto valdomasis komitetas: Pirmininkas - Algirdas Klimavičius, LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas

Nariai:

  • Radeta Savickienė, Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja.

  • Aurimas Didžiokas, Lietuvos zoologijos muziejaus direktorius.

  • Uldis Valainis, Daugpilio universiteto Gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centro valdybos pirmininkas.

  • Sekretorius - Danas Augutis, Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas.

Išrinkus ir patvirtinus projekto valdomąjį komitetą seminaro dalyviai apsilankė vienoje iš projekto teritorijų – niūriaspalvio auksavabalio buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje „Neries upės šlaitas ties Verikiais“ (LTVIN0012), kur apžiūrėjo beveik prieš dešimtmetį arboristų tvarkytus medžius ir diskutavo apie tokių darbų perspektyvas.

bottom of page