top of page

Naujausi įrašai

Informacija apie pradedamus rengti BAST „Kauno ąžuolynas“ ir BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais


Vadovaujantis Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašu informuojame, kad pradedamas rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančios Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos „Kauno ąžuolynas“ ir Vilniaus miesto savivaldybėje, Verkių regioninio parko teritorijoje esančios Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planai. Šių buveinių apsaugai svarbių teritorijų (toliau – BAST) ribos pateikiamos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre https://stk.am.lt.

BAST „Kauno ąžuolynas“ ir BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planai – strateginio planavimo dokumentai, kuriuose įvertinta ir apibūdinta šių teritorijų ekologinė būklė, kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo problemos, nustatyti teritorijų tvarkymo tikslai, tvarkymo ir apsaugos priemonės, joms įgyvendinti reikalingos lėšos ir vykdytojai, reikiamos apsaugos vietovei suteikimo veiksmai.

Gamtotvarkos planų tikslai – įvertinus gamtotvarkos planų objektams poveikį darančius veiksnius ir esamas problemas nustatyti BAST „Kauno ąžuolyno“ ir „Neries upės šlaito ties Verkiais“ tvarkomų objektų apsaugos tikslus, apsaugos ir tvarkymo uždavinius, jų įgyvendinimo priemones, eiliškumą ir vertinimo kriterijus.

Projektavimo pagrindas ir finansavimas – BAST „Kauno ąžuolynas“ ir BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planas rengiamas Lietuvos gamtos fondui bendradarbiaujant su Daugpilio universiteto gamtos tyrimų ir aplinkosauginio švietimo centru, Kauno miesto savivaldybe ir Lietuvos zoologijos sodu įgyvendinant projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701). Projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa, LR aplinkos ministerija ir projekto partneriai.

Darbų terminai – 2018-01-16 – 2018-09-30

Rengėjas – Lietuvos gamtos fondas, Algirdo 22–3, LT-03218 Vilnius, tel. (8 5) 2310700, el.paštas: osmoderma@glis.lt, interneto tinklapio adresas: www.glis.lt. www.osmoderma.lt

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į gamtotvarkos planų rengėją nurodytais kontaktais.

Pasiūlymus dėl rengiamų strateginio planavimo dokumentų galima teikti gamtotvarkos planų rengėjui nurodytais kontaktais. Kvietimai į pirminių BAST „Kauno ąžuolynas“ ir BAST „Neries upės šlaitas ties Verkiais“ gamtotvarkos planų sprendinių pristatymą visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms bus skelbiamas vėliau.



bottom of page