Naujausi įrašai

Archyvas

Planuojami ąžuolo tvarkymo darbai Kauno ąžuolyne


Natura 2000 teritorijos „Kauno ąžuolynas“ gamtotvarkos planą rengiantys Lietuvos gamtos fondo specialistai lankydamiesi ąžuolyne pastebėjo brandų ąžuolą, kurio būklė yra kritinė. Siekiant išsaugoti medį ir užtikrinti parko lankytojų saugumą, ąžuolą reikia neatidėliotinai tvarkyti. Šio medžio viršutinėje dalyje esančiame kamieno išsišakojime fiksuota skilimo pradžia, todėl yra didelė tikimybė, kad artimiausiu metu viena dalis gali lūžti. Ąžuolas brandus, kamieno apimtis siekia 3 m, medžio laja simetriška. Maždaug viršutinėje dalyje pagrindinis kamienas šakojasi į dvi dalis ir ant jų susiformavusi didžioji medžio lajos dalis. „V“ raidės formos išsišakojimas lemia tai, kad medžiui augant abiejų kamienų svorio centras tolsta nuo kamieno pagrindo. Kuo labiau svorio centras tolsta nuo kamieno pagrindo, tuo didesnė kamieno skilimo per išsišakojimą tikimybė. Detaliau apžiūrint medį buvo pastebėta kamienų skilimo pradžią liudijantis įtrūkis ir yra didelė grėsmė, jog po stipresnio vėjo vienas iš išsišakojusių kamienų gali lūžti ir medis praras pusę lajos. Tai labai pablogins medžio būklę ir estetinį vaizdą.

Su Kauno miesto savivaldybės administracija bei kitomis atsakingomis institucijomis suderinti tvarkymo darbai bus atlikti kai tik leis oro sąlygos. Su didelę medžių priežiūrą turinčių specialistų pagalba bus įrengti specialūs kamienus stabilizuojantys lynai ir praretinta medžio laja. Praretinus lają sumažės skylimo vietai tenkančios apkrovos. Atlikti medžio tvarkymo darbai panaikins lūžimo grėsmę ir suteiks medžiui galimybę žaliuoti dar ne vieną dešimtmetį.

Ąžuolo tvarkymo darbai bus finansuojami iš Lietuvos gamtos fondo su projekto partneriais įgyvendinamo Europos Sąjungos programos LIFE projekto “Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ (LIFE16 NAT/LT/000701) lėšų.Už šio tinklalapio turinį atsako tik jo autoriai. Jo turinys nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Nei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME), nei Europos Komisija nėra atsakingos už jame teikiamos informacijos panaudojimą.

The sole responsibility for the content of this webpage,lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Algirdo g. 22-3, Vilnius, 03218 Lietuva

©  LIFE OSMODERMA, 2017 
©  LIETUVOS GAMTOS FONDAS , 2017