top of page

Naujausi įrašai

Visoje Lietuvoje vyksta niūriaspalvio auksavabalio tyrimai


Vasarą aktyvūs ne tik mums gerai pažįstami vabzdžiai, bet ir reti bei paslaptingi niūriaspalviai auksavabaliai (Osmoderma barnabita). Šių vabalų suaugėliai skraido ir ieško sau poros tik birželio – rugpjūčio, intensyviausiai liepos mėnesį (tikslus laikotarpis priklauso nuo vyraujančių oro sąlygų). Trumpai gyvenančio auksavabalio tikslas – padėti kiaušinius į gyventi tinkamas senų medžių dreves. Todėl ateitį kruopščiai planuojantys patinai, užuot skraidę paskui pateles, pirmiausia ieško tinkamų „namų“ ir radę seno lapuočio drevę, skleidžia feromonus tokiu būdu viliodami savo auksavabalę. Šios skraido ieškodamos tinkamo partnerio.


Šiuo šiltu metu tyrėjai, siekiantys kruopštesnės niūriaspalvių auksavabalių apsaugos, stebi vabalų elgseną bei feromoninių gaudyklių pagalba stengiasi atrasti naujas vietas, kur šie vabalai veisiasi. Feromoninės gaudyklės skleidžia tokį pat kvapą, kaip ir poruotis pasirengęs vabalo patinėlis. Norint išsiaiškinti naujas bei patikrinti jau žinomas, bet paskutinius dešimt metų netikrintas, vabalo radavietes visoje Lietuvoje, daugiau nei 50 vietų, buvo iškeltos minėtos feromoninės gaudyklės. Šie darbai atliekami pagal projektą „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“.

Tyrimų vietos


Gaudyklėje radus vabalą taip pat renkama rūšies genetinė medžiaga, kuri bus panaudota atskirų populiacijų genetiniuose tyrimus. To mokslininkams reikia tam, kad detaliau ištirtų vykstančius genų mainus tarp atskirų niūriaspalvio auksavabalio populiacijų.

Projekto komanda viso šio laikotarpio metu sugavo daugiau nei 100 retų vabalų visoje Lietuvoje. Pastebėta, jog ne visose potencialiose ir tinkamose gyventi vietose, senuose ąžuolynuose ir miškuose, alėjose, miškapievėse bei dvarų parkuose, įsikūręs niūriaspalvis auksavabalis. Deja, dalyje vietų, kuriose šis vabalas buvo rastas seniau, šią vasarą jis jau nebeaptiktas. Taip galėtojo nutikti dėl pasikeitusių gyvenimo sąlygų (medžio drevės mikroklimato pokyčių, apšviestumo) bei vabalo aktyvumo sezono (galbūt toje vietovėje gyvenantys niūriaspalviai jau susiporavo ir nebeskraido).

Projekto komandos darbo akimirkos


bottom of page