top of page

Naujausi įrašai

Per kiek daugiau nei du metus – ryškūs žingsniai medžių senolių apsaugoje

Dar 2017-ųjų rugsėjį prasidėjęs projektas „Ekologinio tinklo nuo brandžių medžių priklausomiems organizmams sukūrimas“ jau įpusėjo. Iki jo pabaigos, 2022-ųjų kovo 31 dienos, bus sukurtas ekologinis tinklas tarp Vilniaus ir Kauno, užtikrinant gerą senų lapuočių medžių būklę ir visoje Europoje reto niūriaspalvio auksavabalio (lot. Osmoderma barnabita) bei kitų nuo brandžių medžių priklausomų organizmų išsaugojimą.

Per kiek daugiau nei du metus pasiekta nemaža dalis užsibrėžtų tikslų. Įsibėgėjo viena pagrindinių praktinių veiklų – medžių priežiūros darbai, siekiant užtikrinti medžių senolių, svarbios buveinės daugybei organizmų rūšių, ilgaamžiškumą. 2017–2018 m., teritorijoje nuo Vilniaus iki Kauno buvo identifikuoti ir kartografuoti vertingiausi biologine prasme medžiai (viso 1426), daugiausia – ąžuolai. Dalis šių medžių, remiantis jų būkle bei augaviete, atrinkti arboristinei priežiūrai. Iki šiol sudarytos medžių apsaugos sutartys su 6 savivaldybėmis ir 47 privačiais savininkais. Šios sutartys įpareigoja Lietuvos gamtos fondą įgyvendinti medžių priežiūros darbus, kurie pagerins medžio senolio būklę, o savininką – medžio nenukirsti ar kitaip jam nepakenkti. Daugiausia ąžuolų bus pasirūpinta Kauno ąžuolyne (numatyta 357 medžiai), o visoje ekologinio tinklo teritorijoje planuojama būklę pagerinti apie 500-ams medžių. Šiuo metu medžių priežiūros darbai atlikti 97-iems medžiams.

2017–2019 m. buvo paruošti ir Aplinkos ministro įsakymu patvirtinti Lietuvos gamtos fondo rengti gamtotvarkos planai dviem buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms: Kauno ąžuolynui bei Neries upės šlaitui ties Verkiais. Remiantis šiais strateginiais planavimo dokumentais, jau pradėtos vykdyti gamtotvarkos priemonės. Taip pat buvo parengta niūriaspalvio auksavabalio veisimo programa. Lietuvos zoologijos sode šiuo metu yra auginama niūriaspalvio auksavabalio ex situ populiacija, kuri bus naudojama rūšies populiacijų atkūrimui gamtoje, pavyzdžiui, istorinėje niūriaspalvio auksavabalio radavietėje – Neries šlaite ties Verkiais.

Prieš metus, 2019 vasario mėnesį, Lietuvos gamtos fondo komanda dirbo Strėvininkų miške, aiškindamasi, kodėl buvo iškirstas 1,5 ha ąžuolynas Natura 2000 teritorijoje, skirtoje dviejų vabalų – niūriaspalvio auksavabalio ir purpurinio plokščiavabalio – apsaugai. Šis atvejis parodė, kad Lietuvos teisinė bazė dar neužtikrina realios Europos sąjungos mastu saugomų rūšių apsaugos. Dalis rąstų su niūriaspalvio auksavabalio lervomis iš kirtavietės buvo nugabenti į Verkių regioninį parką, kur tikimasi, jos sėkmingai taps suaugėliais.

Didelio visuomenės dėmesio susilaukė ir kita, kiek netradicinė veikla – niūriaspalvių auksavabalių paieškai 2018-aisiais pradėti ruošti specialiai dresuojami šunys. Patirties buvo semiamasi iš austrės kinologės dr. Gabriele Sauseng, kuri jau ne vienerius metus dresuoja šunis aptikti įvairias vabzdžių bei grybų rūšis pagal jų skleidžiamą kvapą.

Nuo pat veiklų pradžios daug dėmesio buvo skiriama šviečiamajai veiklai. 2018 m. pavasarį apie 100 dalyvių susirinko į konferenciją „Medžiai milžinai atvirame kraštovaizdyje“. Konferencijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti Lietuvos gamtos fondo „Facebook“ paskyroje adresu https://www.facebook.com/96101993245/videos/10155715572878246/.

Viename jų, Kauno ąžuolyne 2018 m. birželį, entomologinės ekskursijos dalyviams nusišypsojo sėkmė stebėti skraidančius niūriaspalvių auksavabalių suaugėlius. Beje, tai buvo pirmasis stebėjimas Lietuvoje 2018 metais! Vaizdo įrašą apie šį renginį galite rasti šiuo adresu https://www.youtube.com/watch?v=95MZ-sdJplE

Saugomų teritorijų lankytojai gali daugiau sužinoti apie niūriaspalvį auksavabalį ir medžių senolių svarbą skaitydami informacinius stendus, pastatytus Pavilnių–Verkių ir Neries regioniniuose parkuose, bei Lietuvos zoologijos sode. Specialistams buvo parengtos Medžių milžinų ir negyvos medienos priežiūros ir tvarkymo gairės. Jas lietuvių, anglų ir latvių kalbomis galima rasti projekto tinklapyje https://www.osmoderma.lt/leidiniai.

Lietuvos gamtos fondo ir partnerių komanda tęsia suplanuotus darbus. Kviečiame sekti naujienas apie juos šiame tinklapyje, Lietuvos gamtos fondo „Facebook“ paskyroje bei kitose žiniasklaidos priemonėse.Comments


bottom of page